Podrška radu, njegovo unaprijeđenje i nabavka roba potrebnih za pripremanje toplog obroka i podjelu suhog obroka za korisnike javnih kuhinja u KS bili u povod sastanka Koordinacionog tijela za rad javnih kuhinja. Sastanku je prisutvovala i ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS Amela Dautbegović koja je bila gošća emisije „Danas“.

Sastanak je bio prilika i da se sa predstavnicima Direkcije za robne rezerve dogovori koja je hrana potrebna koja će biti nabavljana putem tendera za pripremanje obroka u javnim kuhinjama.

– U KS mi imamo kuhinje „Crveni križ Kantona Sarajevo“, Javne kuhinje „Merhamet“, Pučke kuhinje „Kruh svetog Ante“, Narodne kuhinje „Stari Grad“, Pučke kuhinje „Jelo na kotačima“ i Javne kuhinje „Dobrotvor”. To su kuhinje koje se nalaze u budžetu KS. Mi im stalno finasiramo troškove održavanja, zaposlene u kuhinjama, doprinose i poreze i plaćamo nabavku svih namirnica koje se koriste u pripremi jela, kazala je Dautbegović.

Ministrica je, ovom prilikom, istakla da će resorno ministarstvo i u 2018. godini, u skladu sa propisima koji utvrđuju oblast rada javnih kuhinja u KS, učiniti sve da se i dalje ispunjavaju utvrđene obaveze sa tendencijom poboljšanja budućeg zajedničkog djelovanja ministarstva kojeg predvodi i ovog tijela, a sve u korist i za dobrobit korisnika javnih kuhinja u Kantonu.

Avaz.ba

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *